האצ'ימנטאי מלונות, דירות האצ'ימנטאי, לינה ב האצ'ימנטאי